Europe by night comp

Relaties


SIB-Nederland kent diverse relaties waar ze contact mee onderhoudt. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze organisaties.Clingendael


Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael (Engels: Netherlands Institute of International Relations Clingendael) is een politiek onafhankelijk kennisinstituut dat diverse aspecten van de internationale betrekkingen bestudeert. Het instituut is gevestigd in Den Haag op het landgoed Clingendael. In samenwerking met de Europese Beweging Nederland en het Egmont-Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen in België wordt namens Clingendael maandelijks het blad Internationale Spectator uitgegeven. Tevens geeft het instituut les aan (aanstaande) diplomaten, waaronder ook veel niet-Nederlandse diplomaten. Met name diplomaten van derdewereldstaten wordt kennis over de theorie en praktijk van de diplomatie bijgebracht.

Website


Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken


Het NGIZ is in 1945 opgericht om zoveel mogelijk mensen te informeren over een breed scala van internationale zaken. Het Genootschap is een onafhankelijke vereniging zonder politiek of levensbeschouwelijk oogmerk. In 1983 heeft het Genootschap een deel van zijn activiteiten overgedragen aan het in dat jaar opgerichte Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'. Om de belangstelling voor internationale betrekkingen blijven te stimuleren, is de vereniging onafhankelijk van, maar wel in samenwerking met Instituut 'Clingendael' verder gegaan met een aantal kernactiviteiten. Voor de leden van het Genootschap worden lezingen, conferenties en excursies georganiseerd. Daarnaast bevordert het Genootschap het wetenschappelijk onderzoek van de internationale betrekkingen met leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam en Groningen. Kortom, het lidmaatschap van het NGIZ biedt u de mogelijkheid uw kijk op allerhande internationale kwesties te verdiepen.


website


Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties


De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties, kortweg de NVVN, probeert de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak tot internationale samenwerking en de vestiging van een internationale rechtsorde. De NVVN en de SIB houden onderling goed contact.


website

Europese Beweging Nederland


De Europese Beweging Nederland (EBN) is een zelfstandige en onafhankelijke vereniging opgericht in 1948. De EBN vormt zo een uniek platform voor de gedachtewisseling en het debat over Europese integratie. S.I.B.-Nederland is aangesloten bij de EBN. Enkele nummers van de Internationale Spectator komen tot stand in samenwerking met de EBN.

website

UNESCO Centrum Nederland


De UNESCO is de gespecialiseerde VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. UNESCO Centrum Nederland (UCN) is het voorlichtings- en educatiecentrum over de UNESCO voor Nederland. Werkgroepen/ Themagroepen/ Genooschappen kunnen een bezoek brengen aan het UNESCO centrum, voor meer informatie daarover, neem contact op met de Internationaal Secretaris. Ben je lid van SIB en heb je interesse in een stage bij UCN neem dan eveneens contact op met de Internationaal Secretaris van SIB-Nederland.

website


Overigen


S.I.B.-Nederland houdt contact met verschillende andere organisaties, ook op lokaal niveau wordt soms samengewerkt met andere organisaties en instellingen. Voor meer informatie neem contact op met de Internationaal Secretaris.