Europe by night comp

Geschiedenis


Op 30 november 1947 werd de Nederlandse Studentenvereniging voor Federale Wereldregering opgericht, de oorsprong van alle SIB-verenigingen. Deze naam had de vereniging te danken aan het feit dat in deze tijd (vlak na de Tweede Wereldoorlog) een wereldregering als oplossing werd gezien voor alle het gewapende conflicten. Een federale wereldregering hield namelijk in dat alle landen een deel van de soevereiniteit en beslissingsmacht in moesten leveren aan een soort overkoepelend orgaan 'de wereldregering'.

In 1948 kwam men tot de conclusie dat een federale wereldregering niet haalbaar was. Vrede moest eerst op een kleinere schaal gehandhaafd worden. Daarna kon naar een hoger gelegen doel als een wereldregering gestreefd worden. Een federale regering op Europees niveau en de Verenigde Naties zouden in de toekomst de vrede moeten waarborgen. De vereniging kreeg als gevolg van deze veranderde instelling de naam 'Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldsrechtsorde'.

In datzelfde jaar sloot SIB zich aan bij de International Students Movement of the United Nations (ISMUN), gevestigd in Genève. ISMUN vormde een soort overkoepelend orgaan voor alle internationale studenten/jeugdverenigingen die verbonden waren met de Verenigde Naties. Er werden internationale conferenties georganiseerd en mede door de ISMUN had de SIB contact met andere gelijksoortige verenigingen in het buitenland.

Wegens corrupt gedrag van enkele verenigingen binnen de ISMUN heeft de SIB de ISMUN eind 1990 verlaten. Momenteel zijn enkele organisaties bezig met de oprichting van een nieuwe ISMUN. SIB neemt daaraan deel. In 1999 werd een convenant gesloten met NGIZ, die in 2004 voor onbepaalde tijd verd verlengd.

Uitgebreide geschiedenis


Voor het tiende lustrum van SIB schreef Simone Rave, voorzitter Lustrumboekcommissie 1997, een uitgebreide geschiedenis (pdf, 16 kB).

Doelstellingen


De stichting stelt zich ten doel:

  1. De coördinatie van de activiteiten van de aangesloten verenigingen;
  2. Het op verzoek van de aangesloten verenigingen bijstaan van de aangesloten verenigingen bij de uitvoering van hun activiteiten;
  3. De vertegenwoordiging van de stichting in de besturen van verenigingen en instellingen waar zij bestuurszetels bezet;
  4. De vertegenwoordiging van de stichting en de aangesloten verenigingen in internationale gremia;
  5. De ondersteuning van de oprichting van nieuwe aangesloten verenigingen;
  6. Zorg te dragen voor de continuïteit van de aangesloten verenigingen met de middelen die de stichting daartoe specifiek ter beschikking staan.
  7. Het bewaken van de goede naam van de SIB.